Teixeira: criminoso invade casa rouba e estupra a vítima